LEGO actie: Spaar voor een gratis LEGO opbergbox !

 Spaar voor een gratis Lego opbergbox

 

WAT TE DOEN

 • Koop 3 LEGO® of DUPLO® bouwsets voor totaal minimaal € 100.
 • Sparen kan van 02/01/2015 tot en met 28/02/2015
 • Een ingevulde spaarkaart met 3 aankopen en een totaal aankoopbedrag van minimaal € 100 geeft recht op een gratis LEGO opbergbox t.w.v. € 37,99.
 • Sparen kan bij de winkelier waar deze kaart is uitgegeven, of alle winkels die zijn aangesloten bij dezelfde winkelketen.
 • Maak het bedrag € 5,50 verzendkosten over op rekeningnummer IBAN: BE86 0017 4194 0750 BIC: GEBA BE BB o.v.v. ‘LEGO spaaractie’.
 • Stuur de originele spaarkaart, volledig ingevuld en samen met de kassabonnen in een gefrankeerde envelop vóór 15/03/2015 op naar: BE: LEGO OPBERGBOX C/O HighCo Data P.B. / B.P. 06195 1733 Asse NL: LEGO OPBERGBOX C/O HighCo Data 10347 Postbus 71146 3000 PC Rotterdam
 • Na ontvangst van uw spaarkaart en betaling, krijgt u de opbergbox binnen 6 weken toegestuurd.

ACTIEVOORWAARDEN

 • De actie is geldig in de deelnemende speelgoedwinkels.
 • Onvolledig ingevulde kaarten, kopieën, kaarten zonder kassabonnen, te laat ingeleverde kaarten (datum poststempel geldt als bewijs) en onvoldoende gefrankeerde enveloppen worden niet in behandeling genomen.
 • De door u opgegeven voorkeur voor de kleur van de opbergdoos zal zoveel mogelijk worden gehonoreerd, het is echter mogelijk dat u een andere kleur ontvangt dan aangegeven indien de kleur van uw voorkeur niet meer op voorraad is.
 • Eén gratis LEGO opbergbox per adres.
 • Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van deze actie en na afl oop ervan vernietigd.
 • De LEGO opbergbox wordt geleverd zonder inhoud.
 • De actie is alleen geldig bij aankopen in Nederland en België en voor inwoners van Nederland en België.
 • Voor vragen over deze actie kunt u contact opnemen met het Contactcenter van HighCo: tel.: +32 (0)2 352 03 90 email: infolijn@highco.be


Verantw. Uitg.: LEGO System A/S - Aastvej 1, 7190 Billund - Denemarken,
p/a LEGO Belgium n.v./s.a. - LEGO Nederland B.V. - Ruiterijschool 5 - B-2930 Brasschaat - A. de Munnik.