Vertrouwelijkheidsbeleid

Max pouce OK

De huidige Vertrouwelijkheidverklaring is bedoeld om de Gebruikers en Klanten van de website www.maxitoys.be/nl (hierna genoemd ”de Website”) informatie te verstrekken over de manier waarop hun persoonsgegevens behandeld worden en over het gebruik van Cookies.

”Gebruikers”: slaat op de personen die de Website gebruiken.

”Klanten”: slaat op de personen die een aankoop hebben verricht op de Website.

I - Persoonsgegevens

 1. Behandeling van persoonsgegevens  

De persoonsgegevens van Gebruikers en Klanten van de Website worden behandeld door de vennootschap MAXI TOYS BELGIUM NV (hierna genoemd ”MAXI TOYS”), naamloze vennootschap met een kapitaal van 26.439.252 euro, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 720, 1410 Waterloo, geregistreerd in het handelsregister (RCS) van MULHOUSE (FR) onder het nummer 392 377 248.

Door deze behandeling kan MAXI TOYS de verschillende diensten die beschikbaar zijn op de Website aanbieden aan de Gebruikers en Klanten. De verzamelde gegevens zijn specifiek noodzakelijk voor het beheer van de klantenrelatie.

Deze behandeling gebeurt in naleving van de bepalingen van de gewijzigde Franse wet Loi Informatique et Libertés van 6 januari 1978 en is aangegeven bij het CNIL onder het nummer 2027996 v 0.

 

 1. Aard van de verzamelde gegevens

MAXI TOYS kan de persoonsgegevens van Gebruikers en Klanten van de Website verzamelen wanneer dezen:

 • een account aanmaken op de Website: aanspreektitel, naam, voornaam, e-mailadres, wachtwoord;

Conform de aanbevelingen van het CNIL (FR), moet het wachtwoord dat de Gebruiker of Klant kiest bij het aanmaken van zijn account minstens acht (8) karakters tellen en moet het zijn samengesteld uit minstens drie (3) van de vier (4) soorten karakters die hierna volgen: hoofdletters, kleine letters, cijfers, speciale karakters. De account van Gebruikers en Klanten zal vergrendeld worden na tien (10) mislukte aanmeldpogingen.

 • een bestelling plaatsen op de Website: aanspreektitel, naam, voornaam, facturatie- en leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsmethode;
 • surfen op de Website: IP-adres van de computer die gebruikt wordt om te surfen;
 • die de klantendienst van MAXI TOYS contacteren: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bestelnummer;
 • verbinding maken met hun account via Facebook, Twitter of Google: informatie met betrekking tot hun Facebook, Twitter en Google-account.

Het verplichte of vrijblijvende karakter van de gegevens wordt aangegeven bij verzameling. Indien u weigert om bepaalde verplichte gegevens vrij te geven, kan dat leiden tot een beperking van of verbod op het gebruik van een bepaalde functionaliteit of dienst. Bepaalde gegevens worden automatisch verzameld door de acties die Gebruikers en Klanten uitvoeren op de Website.

Door zich in te schrijven voor de Newsletter, kunnen de Gebruikers en Klanten van de Website via e-mail aanbiedingen, promoties en informatie van MAXI TOYS ontvangen. U kunt zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de hiertoe bestemde link die u vindt onderaan elke Newsletter die door MAXI TOYS verstuurd wordt. Een andere mogelijkheid is contact op te nemen met de klantendienst van MAXI TOYS op het adres [email protected].

Indien zij hier expliciet en voorafgaand toestemming toe geven, kunnen Gebruikers en Klanten via e-mail commerciële aanbiedingen ontvangen van de commerciële partners van MAXI TOYS.

 1. Bewaring van verzamelde gegevens

De gegevens worden door MAXI TOYS bewaard gedurende een periode die niet langer duurt dan hetgeen nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld.

 

 1. Bestemmeling van verzamelde en overgedragen gegevens

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor MAXI TOYS

Deze gegevens kunnen echter overgemaakt worden aan of geraadpleegd worden door derde bedrijven (onderaannemers) waar MAXI TOYS een beroep op doet voor de uitvoering van bepaalde diensten zoals:

 • de dienstverleners die instaan voor de werking van de Website;
 • de dienstverleners die instaan voor de hosting van de Website;
 • de dienstverleners die instaan voor de voorbereiding van de bestelling en voor de verzending;
 • de dienstverleners die instaan voor het transport van de bestelde goederen;
 • de financiële partner van MAXI TOYS voor het beheer, de fraudepreventie en de inning van de betalingen (het bedrijf OGONE);
 • de financiële partner van MAXI TOYS in het kader van betaling in drie termijnen (het bedrijf COFIDIS);
 • de partner van MAXI TOYS in het kader van de e-Reservatie (het bedrijf SoCloz);
 • de dienstverleners die instaan voor het versturen van de Newsletters etc.

De dienstverleners zijn contractueel verplicht om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van de persoonsgegevens die door MAXI TOYS zijn verzameld en mogen deze in geen geval gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de taken die hen door MAXI TOYS zijn toevertrouwd. Bovendien mogen deze dienstverleners slechts handelen op instructie van MAXI TOYS.

Algemeen gesteld verbindt MAXI TOYS zich ertoe om geen persoonsgegevens van Gebruikers en Klanten over te maken aan derden zonder dat het hiervoor expliciete toestemming heeft, met uitzondering van gevallen waarin de regelgeving of een administratieve of juridische beslissing dit oplegt.

De gegevens die verzameld worden via de Website worden bewaard op het grondgebied van de Europese Unie.

 1. Recht op toegang, verbetering, schrapping of bezwaar tegen behandeling

Conform de bepalingen van de artikels 38 en volgende van de gewijzigde Franse wet Loi Informatique et Libertés van 6 januari 1978, hebben de Gebruikers en Klanten recht op toegang, verbetering, schrapping en bezwaar tegen het geheel van gegevens dat betrekking heeft op hun persoon.

Dit recht kan op elk moment worden uitgeoefend door een e-mail of een gewone brief met bijgevoegd een identificatiebewijs te versturen naar de volgende adressen:

MAXI TOYS behandelt de aanvragen binnen een termijn van maximum twee (2) maanden, te rekenen vanaf ontvangst van de volledige aanvraag.

De Gebruikers en Klanten beschikken eveneens over de mogelijkheid om zich te verzetten tegen de behandeling van hun persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden, meer bepaald commerciële prospectie. Hiertoe kunnen zij klikken op de uitschrijflink die te vinden is onderaan elke e-mail die MAXI TOYS verstuurt

  Voor informatie over het recht op toegang, verbetering, schrapping en bezwaar, kunnen Gebruikers en Klanten contact opnemen met de Klantendienst van MAXI TOYS op het volgende adres: [email protected].

   

  1. Veiligheid en vertrouwelijkheid van verzamelde gegevens

  MAXI TOYS doet al het nodige om de vertrouwelijkheid en veiligheid van behandelde persoonsgegevens te behouden en ze te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, verspreiding of ongeoorloofde toegang, evenals tegen elke andere vorm van onwettige behandeling.

  MAXI TOYS installeert geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zoals fysieke veiligheidsmaatregelen in de lokalen, maatregelen ter identificatie en validatie van personen die toegangsrecht hebben tot de gegevens, beveiliging van transactiegegevens (beveiligde SSL-server), installatie van technische veiligheidsmaatregelen (proxys, firewalls) etc.

  MAXI TOYS kan echter niet alle risico's beheersen die verbonden zijn aan de werking van het internet en wijst de Gebruikers en Klanten op het bestaan van eventuele risico's die inherent zijn aan het gebruik en de werking van het internet.

  II - Cookies

  Wanneer Gebruikers en Klanten de Website raadplegen, is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst op hun toestel (computer, tablet, gsm).

  1. Wat is een ”cookie”?

  Een ”cookie” is een tekstbestand dat opgeslagen kan worden op de harde schijf van het toestel van de Gebruikers en Klanten (computer, tablet, gsm) en dit via de navigatiesoftware die door de toestellen wordt gebruikt om de Website te raadplegen en onder voorbehoud van hun keuzes. Dit cookiebestand zorgt ervoor dat de verzender ervan het toestel waarop het bestand staat opgeslagen, herkent gedurende de geldigheidsduur van de cookie.

  De gegevens die verkregen worden, zijn echter beperkt. Ze betreffen enkel het aantal bezochte pagina's, de bezochte pagina's, de producten die zijn toegevoegd aan het winkelmandje, de stad waaraan het IP-adres van de verbinding is toegewezen, de frequentie en recurrentie van de bezoeken, de duur van de bezoeken, de browser, de operator of het type toestel van waarop het bezoek gebeurt. Gegevens zoals de naam, voornaam van de gebruiker of het postadres van de verbinding, worden in geen geval verkregen.

  1. Informeren van en toestemming door de Gebruikers en Klanten

  Wanneer de Gebruikers en Klanten de Website voor de eerste keer bezoeken en MAXI TOYS cookies op hun toestel wil plaatsen, verschijnt er een pop-up om hen op de hoogte te brengen van:

  • het gebruik van cookies;
  • de precieze doeleinden waarvoor deze cookies worden gebruikt;
  • de mogelijkheid die ze hebben om zich hiertegen te verzetten en om de cookie-instellingen aan te passen door te klikken op de link https://www.maxitoys.be/nl/privacy ;
  • het feit dat verdergaan met surfen op de Website geldt als een toestemming om cookies te plaatsen op hun toestel.

  Door verder te gaan met surfen op de Website nadat de pop-up is verschenen, stemmen de Gebruikers en Klanten er dus mee in dat MAXI TOYS cookies op hun toestel plaatst. Ze blijven echter op elk moment de mogelijkheid behouden om alle of een gedeelte van de Cookies de deactiveren en/of te verwijderen van hun toestel via het instellingenbeheer van hun browser (zie punt 5).

  1. Cookies gebruikt op de Website

  De cookies die door MAXI TOYS gebruikt worden, zijn de volgende:

  Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Website

  Dit zijn interne cookies die nodig zijn voor de goede werking van de Website. Deze cookies zorgen ervoor dat de Gebruikers en Klanten de hoofdfuncties van de Website kunnen gebruiken zoals surfen op de Website, een winkelmandje aanmaken, gegevens van hun profiel bewaren etc.

  Deze cookies aanvaarden is een noodzakelijke voorwaarde voor het gebruik van de Website. Indien u deze cookies geweigert, kan MAXI TOYS geen normale surfervaring op de Website garanderen.

  Analysecookies

  Met deze cookies kan MAXI TOYS het aantal bezoekers bijhouden en zien hoe deze bezoekers de Website gebruiken. MAXI TOYS gebruikt deze cookies om de Website aan te passen aan de wensen van de Gebruikers en Klanten.

  De Website gebruikt de volgende analysecookies:

  • AB Tasty ;
  • Google Analytics;
  • Hotjar;
  • Mazeberry;
  • ContentSquare

  Deze analysecookies zijn derdencookies (cookies die door derde bedrijven worden opgeslagen op het toestel van de Gebruikers en Klanten) die onderworpen zijn aan het privacybeleid van deze derde partijen. Voor meer informatie over het beheer van deze cookies, nodigt MAXI TOYS de Gebruikers en Klanten uit om de vertrouwelijkheidsverklaring van de betrokken derde partijen te raadplegen.

   

  Publiciteitscookies

  Deze cookies worden gebruikt om aan de Gebruikers en Klanten van de Website informatie te tonen die aangepast is aan hun interessevelden of surfgeschiedenis.

  Wanneer u deze cookies weigert, zal de verspreiding van reclame op de Website niet worden opgeheven. Het enige effect hiervan is dat de getoonde publiciteit geen rekening houdt met de interessevelden of de surfgeschiedenis van de Gebruikers en Klanten.

  De Website gebruikt de volgende publiciteitscookies:

  • AppNexus ;
  • DoubleClick ;
  • NetAffiliation ;
  • Netmining ;
  • Rubicon;
  • AdvertiseMe;
  • Antvoice;
  • IgnitionOne;

  Publiciteitscookies zijn derdencookies (cookies die door derde bedrijven worden opgeslagen op het toestel van de Gebruikers en Klanten) die onderworpen zijn aan het privacybeleid van deze derde partijen. Voor meer informatie over het beheer van deze cookies, nodigt MAXI TOYS de Gebruikers en Klanten uit om de vertrouwelijkheidsverklaring van de betrokken derde partijen te raadplegen.

  Social media cookies

  De Gebruikers en Klanten kunnen verbinding maken met de Website via hun Facebook (knop ”Facebook Connect”), Twitter (knop ”Twitter Connect”) of Google + (knop ”Google connect”) account.  

  Verder zorgt de Website ervoor dat de Gebruikers en Klanten vanaf MAXI TOYS verder kunnen doorsurfen naar hun Facebook, Twitter en Youtube-profiel.

  In deze context bestaat de mogelijkheid dat de sociale netwerken cookies plaatsen op het toestel van de Klanten en Gebruikers. Voor meer informatie over het beheer van deze cookies, nodigt MAXI TOYS de Gebruikers en Klanten uit om de vertrouwelijkheidsverklaring van de betrokken sociale netwerken te raadplegen.

   

  1. Verlopen van de cookies

  Alle cookies die op de Website gebruikt worden, vervallen na een termijn van maximum dertien (13) maanden, te rekenen vanaf de eerste keer dat ze op het toestel van de Gebruikers en Klanten geplaatst worden. Dit is conform de aanbevelingen van het CNIL (FR).

   

  1. Instellen en verwijderen van cookies

  Instellen van de browser

  De Gebruikers en Klanten blijven op elk moment de mogelijkheid behouden om alle of een gedeelte van de cookies die gebruikt worden door de Website, te deactiveren of te verwijderen van hun toestel door de instellingen van hun browser te wijzigen. 

  In geval van deactivering van alle cookies, meer bepaald de noodzakelijke en functionele cookies van de Website, is het echter mogelijk dat de Gebruikers en Klanten bepaalde functionaliteiten van de Website niet meer kunnen gebruiken.

  U kunt de cookies deactiveren of verwijderen door de instructies te volgen die van toepassing zijn voor elk van de internetbrowsers:

  • indien u Google Chrome™ gebruikt: open het configuratiemenu, selecteer Instellingen; klik op Geavanceerd en vervolgens op Instellingen voor content. Kies vervolgens de gewenste opties;
  • indien u Internet Explorer™ gebruikt: open het beheermenu, selecteer vervolgens Internet opties; klik op het tabblad Vertrouwelijkheid en op de knop ”Geavanceerd”. Nu verschijnt het venster met de Geavanceerde privacy-instellingen. Kies vervolgens het gewenste niveau.
  • indien u Firefox™ gebruikt: open het beheermenu, selecteer Voorkeuren; klik op het tabblad Privacy & Beveiliging en kies de gewenste opties.
  • indien u Safari™ gebruikt: kies Safari > Voorkeuren en klik vervolgens op Privacy. Kies nu de gewenste opties in de rubriek Cookies en websitegegevens.
  • indien u Opera™ gebruikt: open het beheermenu en selecteer Voorkeuren. Klik op het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens in de rubriek Cookies op Cookies beheren. Kies ten slotte de gewenste opties.

   

  Google Analytics

  Om specifiek Google Analytics te deactiveren kunnen de Gebruikers en Klanten een bijkomende browsermodule downloaden. Voor meer informatie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

  MAXI TOYS nodiget de Gebruikers en Klanten uit om voor meer informatie over cookies te surfen naar de website van het CNIL (FR): https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

  ContentSquare

  ontentSquare is een programma dewelke bezoeker- en gebruiksgegevens verzamelt met als doel de gebruikerservaring te verbeteren. De hieruit verkregen statistieken zijn anoniem. Indien u hieraan niet wenst deel te nemen, klik hier

  CookieDuurBeschrijving
  _cs_id13 maandenDeze cookie bevat de ContentSquare-gebruikersgegevens.
  _cs_s30 minutenDeze cookie bevat het aantal pagina's dat in de huidige sessie is bekeken voor de ContentSquare tool.
  _cs_varssessieDeze cookie wordt gebruikt door ContentSquare om gepersonaliseerde variabelen op te slaan.
  _cs_ex30 dagenDeze cookie wordt door ContentSquare gebruikt om bepaalde bezoekers uit de verzameling van gegevens te excluderen.
  _cs_c13 maandenDeze cookie wordt door ContentSquare gebruikt om de toestemming van de gebruiker, voor het verzamelen van gegevens, op te slaan.
  _cs_optout10 jaarDeze cookie wordt door ContentSquare gebruikt om bepaalde bezoekers uit de verzameling van gegevens te excluderen.